Szanowni Państwo, witamy w pierwszej mennicy NFT!

Monety kolekcjonerskie i inwestycyjne NFT i Ag 999 1oz "GLOBALL" tworzone są dla każdego z 201 krajów uznanych za niezależne przez co najmniej jedno państwo członkowskie ONZ!

Emitent - "Globall Mint NFT"

"GLOBALL" - prototyp kolekcjonerskich monet międzynarodowych z kolekcjonerskim niepłatnym nominałem z motywami każdego z 201 niezależnych krajów uznanych przez co najmniej jedno państwo członkowskie ONZ

Awers - wspólny dla każdego kraju, z nominałem kolekcjonerskim niepłatnym
Rewers - osobny dla każdego kraju, na 6 monetach (docelowo 9) przedstawiających 6 motywów narodowych każdego z 201 niepodległych krajów 


Nakłady limitowane, sygnowane i zawierające indywidualne numery seryjne:

JPG - kolekcjonerskie wydanie przeznaczone dla crowdfunding - nakład do 1000 monet
NFT - do 9500
Ag 999 1oz - do 9500


                     Pierwsze kolekcje monet GLOBALL NFT i JPG dla crowdfunding są już dostępne.                                                                     
free website
built with
kopage